Privacyverklaring en algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Men kan enkel inschrijven voor een volledige week.
 2. Bij inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en privacyverklaring.
 3. De deelnemers kunnen via de website inschrijven. Na inschrijving ontvangt men een mail met een uitnodiging tot betalen. Pas wanneer CreaMove vzw het inschrijvingsgeld ontvangen heeft, is de inschrijving definitief. U ontvangt een bevestiging via e-mail.
 4. Annulatie van een kamp:
  • We kunnen het kamp kosteloos annuleren tot 2 maanden voor de start van het kamp. Van 2 maanden tot 1 maand voor de start van het kamp zal er een administratieve kost van 15 euro worden aangerekend. Annuleren minder dan een maand voor de start van het kamp, zal resulteren in het niet terugbetalen van het kamp.  
 5. Alle deelnemers van CreaMove vzw zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
 6. CreaMove vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
 7. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of veranderen van locatie. In dit geval betalen wij u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.
 8. CreaMove vzw houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het sportkamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarop niet deelgenomen is, na de vakantieperiode, terugbetaald worden (min 10 euro administratiekosten per deelnemer).
 9. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, 5 werkdagen na het kamp.
 10. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.
 11. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten: opvang, stuk fruit in de voormiddag, drankje en vieruurtje, professionele begeleiding, verzekering, materiaal, accommodatie. Een lunchpakket en extra drankjes wordt door de deelnemers zelf meegebracht.
 12. Via uw ziekenfonds en via sommige werkgevers kan u een tegemoetkoming verkrijgen. U kan de documenten laten invullen tijdens de sportkampen, op de plaats van het sportkamp, door de kampverantwoordelijke. Men is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van het attest. Attesten die niet tijdig afgehaald worden blijven niet langer bewaard. Attesten die niet tijdig afgegeven worden, kunnen na de sportkampen niet meer ingevuld worden. Gelieve de persoonlijke gegevens reeds in te vullen.
 13. Voor al uw kinderen t.e.m. 12 jaar die aan een sportkamp deelgenomen hebben, ontvangt u in de loop van het volgende jaar een fiscaal attest.

Privacyverklaring

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven op kampen/feestjes/verhuur van materiaal geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van CreaMove vzw. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan een eenvoudig verzoekt te mailen naar creamove.vzw@gmail.com. Je kan ook het contactformulier gebruiken.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die je wil wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die je wil wijzigen.
 • Welke wijzigingen je wil doorvoeren.

Zo verwerken we jouw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • Ann Demarsin CreaMove vzw
 • Nieuwbaan 101 1785 Merchtem
 • eventueel: 0497/879098
 • creamove.vzw@gmail.com

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

 • voornaam en naam
 • e-mailadres
 • woonadres
 • geboortedatum
 • leeftijd
 • klas schooljaar
 • telefoonnummer
 • belangrijke opmerkingen: vb medische fiche, aandachtspunten kinderen

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier via mail: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
 • Inschrijving voor kamp/verjaardagsfeest/reservatie: om je inschrijving te kunnen verwerken, en de organisatie hiervan te kunnen uitvoeren (indeling groepen, verzekering,…).

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 • het verzekeren van de leden
 • boekhouding en betalingen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp en Google.

Minderjarigen

Aangezien onze deelnemers minderjarig zijn, geven de ouders of wettelijke vertegenwoordig bij het inschrijven de toestemming om de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) te verwerken zoals hierboven werd aangegeven.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens <CreaMove vzw> jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van <CreaMove vzw> zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Tijdens onze activiteiten nemen wij geregeld foto’s en plaatsen deze op onze facebookpagina. Bij inschrijven voor onze activiteiten gaat u hiermee akkoord. Indien u dit niet wenst, gelieve dit dan schriftelijk te melden via creamove.vzw@gmail.com.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 21 augustus 2019

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan creamove.vzw@gmail.com en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.


      

      

            
      
      
Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.